Ke stažení

Dosavadní koncepční dokumenty tvořící podklad pro tvorbu strategického plánu

Header text

Header text

Strategie pro Desítku

AKČNÍ PLÁN 2021:

Akční plán 2021 – interaktivní forma (prosinec 2020)

AKČNÍ PLÁN 2022:

Aktuálně připravujeme

MČ Praha 10

Hlavní město Praha

Národní a nadnárodní dokumenty