Ke stažení

Dosavadní koncepční dokumenty tvořící podklad pro tvorbu strategického plánu

 

Strategie pro Desítku

MČ Praha 10

Hlavní město Praha

Národní a nadnárodní dokumenty