Ke stažení

Dosavadní koncepční dokumenty tvořící podklad pro tvorbu strategického plánu

 

Strategie pro Desítku

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA ROK 2022:

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA ROK 2021:

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA ROK 2020:

HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU V PROGRAMU KANBOARD:

PLÁNY ZLEPŠOVÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU „PRAHA 10 – ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST A MÍSTNÍ AGENDA 21“

DEKLARACE K PODPOŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

INDIKÁTORY STRATEGICKÉHO PLÁNU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SOUČÁSTÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOTÍCÍCH ZPRÁV)

MČ Praha 10

Hlavní město Praha

Národní a nadnárodní dokumenty