Jak si stojíme v auditu udržitelného rozvoje?

Naše hodnocení auditu udržitelného rozvoje

Územní rozvoj

1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?

naše hodnocení
1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?
Globální odpovědnost

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?

naše hodnocení
10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?
Územní rozvoj

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

naše hodnocení
1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Zdraví

5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel městské části?

naše hodnocení
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel městské části?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

naše hodnocení
3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Správa věcí veřejných

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

naše hodnocení
1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Správa věcí veřejných

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

naše hodnocení
1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?
Životní prostředí

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

naše hodnocení
2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Vzdělávání a výchova

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

naše hodnocení
7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?
Životní prostředí

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC - Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?

naše hodnocení
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?
Vzdělávání a výchova

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?

naše hodnocení
7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?
Správa věcí veřejných

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

naše hodnocení
1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?

naše hodnocení
6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?
Sociální prostředí

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.)

naše hodnocení
9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.)
Správa věcí veřejných

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

naše hodnocení
1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Doprava

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

naše hodnocení
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Sociální prostředí

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?

naše hodnocení
9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?
Doprava

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?

naše hodnocení
4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Vzdělávání a výchova

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

naše hodnocení
7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Doprava

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

naše hodnocení
4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

Meziroční srovnání hodnocení

Záznam obhajoby 2021

Play Video

Hodnotící zprávy