Kontakty

Osoby zapojené do tvorby strategického plánu

Politická záštita tvorby strategického plánu

Renata Chmelová

starostka MČ Praha 10

+420 267 093 324

renata.chmelova@praha10.cz

Jana Komrsková

1. místostarostka MČ Praha 10

+420 267 093 579

jana.komrskova@praha10.cz

Martin Valovič

místostarosta MČ Praha 10


Oddělení strategického rozvoje a participace

Iva Hájková

+420 703 866 791

iva.hajkova@praha10.cz

Jana Martínková

+420 703 866 785

jana.martinkova@praha10.cz

Vladimíra Špetová

+420 267 093 204

vladimira.spetova@praha10.cz

Šimona Huitric

+420 267 093 204

simona.huitric@praha10.cz


Média

Jan Hamrník


Tiskový mluvčí Praha 10
+420 267 093 193
jan.hamrnik@praha10.cz


Kontaktní formulář


  TELEFON

  telefon
  +420 703 866 791

  ADRESA

  ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10

  EMAIL

  strategie@praha10.cz