Desítka očima mladých

Na hlase mladých nám záleží!

Školní parlamenty vyrazily na Vysočinu

Desítkový Dům UM (Dům dětí a mládeže) připravil pro zástupce školních parlamentů tradiční akci – výjezd mimo Prahu do areálu Tři studně na Vysočině. Akce se konala ve dnech 12. – 15. 5. a zúčastnilo…

Bezpečně do ZŠ Solidarita

Městská část Praha 10 podporuje iniciativy škol ve zlepšování pěší mobility a zvyšování bezpečnosti dětí při cestě do školy. Proto uvítala…

Školní fórum pokračuje

V průběhu dubna a května se Školní fórum sešlo ještě dvakrát. 12. 4. 2022  hostila setkání Základní škola U Vršovického nádraží.…

Na hlase mladých nám záleží! 

Na začátku druhého pololetí školního roku jsme nabídli všem základním a středním školám na Desítce, že se jejich žáci mohou přihlásit…