Desítka očima mladých

Na hlase mladých nám záleží!

Fórum mladých Prahy 10

(8. 12. 2023) Městská část Praha 10 ve spolupráci se Sněmem žáků Desítky pořádá první Mladé fórum. Akce se bude konat v úterý 12. 12. 2023 od 8:30 do 12:00 hodin v hlavním sále kulturního…

Celoškolní workshop na ZŠ U Vršovického nádraží

(28. 11. 2023) Třetí ročník participativního rozpočtu brzy vyvrcholí hlasováním o navržených projektech. Na školách nyní probíhají kampaně, žáci se seznamují s projekty, než budou vybírat, kterým dají svůj hlas. Na ZŠ U Vršovického nádraží…

Moje stopa k Mezinárodnímu dni dětí

Vítězné týmy z druhého ročníku participativního rozpočtu Moje stopa ve škole se na Mezinárodní den dětí, tedy 1. 6. 2023 sešly v areálu…

Březnový školní sněm v ZŠ Olešská

Třetí setkání sněmu v tomto roce hostila ZŠ Olešská. 15 členů sněmu se tentokrát zabývalo další přípravou meziškolního fotbalového turnaje pro první…

Moje stopa ve škole II. zná své vítěze

Druhé kolo participativního rozpočtu na školách na Desítce vyvrcholilo na začátku prosince celoškolním hlasování. Děti ze všech deseti zapojených škol hlasovali…

Školní fórum se inspiruje

Druhé zasedání školního fóra v novém školním roce proběhlo na ZŠ Eden dne 11. 10. 2022. Tentokrát bylo na programu plánování…

Školní fórum na návštěvě Senátu

Poslední akcí Školního fóra před prázdninami byla návštěva Senátu. Zajímavý výklad průvodkyně o historii Valdštejnského paláce doplnila prohlídka dalších (pro veřejnost…

Bezpečně do ZŠ Solidarita

Městská část Praha 10 podporuje iniciativy škol ve zlepšování pěší mobility a zvyšování bezpečnosti dětí při cestě do školy. Proto uvítala…

Školní fórum pokračuje

V průběhu dubna a května se Školní fórum sešlo ještě dvakrát. 12. 4. 2022  hostila setkání Základní škola U Vršovického nádraží.…

Na hlase mladých nám záleží! 

Na začátku druhého pololetí školního roku jsme nabídli všem základním a středním školám na Desítce, že se jejich žáci mohou přihlásit…