9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?

MČ Praha 10 aktivně podporuje zájem obyvatel o dění v obci.

Příklady aktivit:

§ Veřejná setkání: setkání k tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, projednání zavádění parkovacích zón, sběr dat v rámci Generelu veřejných prostranství pro jednotlivé oblasti

§ Setkání v ulicích městke strategickému plánu

§ Zapojení dobrovolníků do pracovních skupin a zpracování podnětů ke strategii

§ Otevřené hodiny vašich radních

§ Online zapojení: ankety (Zjišťujeme míru spokojenosti obyvatel (504 respondentů), online sběr podnětůRodiny na Desítce (163 vyplněných anket), Organizace a spolky na Desítce (78 vyplněných anket), Podnikatelé na Desítce (41 vyplněných anket), Dětské hřiště Hřibská (96 respondentů), Dobíjecí stanice pro elektromobily (102 respondentů), Oživení Malešického zámku), pocitové mapy, sběr podnětů Co zlepšit na Desítce (více jak 1100 podnětů)

§ Zapojování hlavních aktérů: Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny

§ Komentování dokumentů: Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 

§ Granty a participativní rozpočet: Moje stopaZásobník projektů

§ Vernisáže výstav: Generel veřejného prostranství: StrašniceRevitalizace Botiče, apod. 

§ Tvorba Koncepce rozvoje kultury (setkání kulturních aktérů)

§ Tvorba metodiky “Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích: Regulace v procesu plánování, rešerše evropských plánovacích systémů“. (kulaté stoly s developery) 

§ a další

Trend v návštěvnosti je konstantní (okolo 50-100 lidí na akci), lidé mají zájem účastnit se veřejných debat a oceňují jejich organizaci. Zapojují se aktivně do anket a zajímají se o dění vjejich městské části. Vsoučasné době je účast na akcích zkreslená, a to z důvodu opatření v rámci COVID-19.

V roce 2020 jsme využili měsíce květen až říjen, kdy byla možnost veřejného setkávání a realizovali jsme setkání s občany v ulicích buď formou plánovacích stanů nebo kontejneru, detailní informace jsou přístupny zde. Oslovili jsme tak přes 1 500 občanů, kterým jsme představovali připravované projekty Prahy 10 a diskutovali nad jejich potřebami. V době pandemie v první polovině roku 2021 jsme pořádali online tzv. Fóra Desítky na téma podnikání v době COVID, Co s odpady a jak jim předcházet, Jak se projevila pandemie v oblasti sportování mládeže. Vysílání bylo přímo na FB MČ Praha 10 a lidé mohli podávat dotazy přes chat, např. https://www.facebook.com/praha10/videos/832301954052118 .

Každoročně připravujeme s vedením MČ, tiskovým oddělením a příslušnými odbory plán participace (ke konci roku na rok příští), kdy chceme znát témata, místo a formu participace. To pak využíváme v lokalitách Prahy 10 pro aktivity v plánovacím / informačním kontejneru, kdy jej umisťujeme měsíc do lokality Prahy 10. V něm je přítomna každodenně (kromě pátku) informační kancelář a realizován doprovodný program, převážně vycházky po území ke sběru podkladů pro tvorbu různých studií. Zároveň umisťujeme v lokalitě informační stezku vždy na dva měsíce, s cílem představit lidem projekty na velkých panelech, motivovat lidi k procházce po stezce (obzvláště v době covidové) a realizujeme vždy jednu vycházku se starostkou a experty (autory projektů), na které se občané mohou dozvědět detailnější informace. Zároveň jsou realizovány participační setkání s občany k tématům, se kterými příslušný odbor nebo radní osloví oddělení strategického rozvoje a participace.

Informace o veřejných setkáních a výzvy k zapojení se jsou dostupné na webu www.praha10.cz/strategie, www.verejneprostory.cz, www.praha10.cz

Zapojování veřejnosti je nedílnou součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030(1. Praha 10 otevřená, 1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.1 Transparentní radnice, 1.1.2 Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života)