Komentujte Analytickou část strategického plánu

(4. 9. 2019) Od 2. do 22. září 2019 můžete komentovat Analytickou část strategického plánu. Jedná se o shrnující dokument popisující současný stav naší městské části v oblasti udržitelného rozvoje. Analytická část je zpracována dle Metodiky hodnocení udržitelných měst. Do hodnocení současného stavu se zapojil celý úřad. Děkujeme!

Analýza je členěna dle výše vedené metodiky do 11 oblastí:

1. správa věcí veřejných,
2. životní prostředí,
3. udržitelná spotřeba a výroba,
4. doprava a mobilita,
5. zdraví,
6. místní ekonomika a podnikání,

7. vzdělávání a výchova,
8. kultura a volný čas,
9. sociální prostředí,
10. globální odpovědnost,
11. územní rozvoj.

Analytická část je první z celkem tří výstupů „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020–2030“. Skládá se z části analytické, návrhové a realizační.

Analytická část představuje stručnou a výstižnou charakteristiku městské části Praha 10, zpracovanou dle „Metodiky hodnocení udržitelných měst“. Analýza se maximálně soustředila na stav udržitelného rozvoje ve všech oblastech života městské části. Udržitelný rozvoj, takto komplexně pojatý, by mohl být a měl být promítnut do cílů a strategie městské části.

Zpracovatelem Analytické části jsou Dialog architekti, s.r.o.

Jak komentovat?

  1. Stáhněte / otevřete si v novém okně Analytickou část strategického plánu. V Analytické části se můžete snadno orientovat podle záložek (obrázek č. 1). Pročtěte si ji a připravte si své komentáře.
Obrázek č. 1: Stažená verze Analytické části v prohlížeči Adobe Acrobat Reader DC

2. Klikněte na tlačítko “Komentujte zde” a vyplňte formulář

3. V první polovině října uveřejníme vypořádání komentářů na www.praha10.cz/strategie