Výsledky pocitové mapy 2019

(30.8.2019) Od května do června 2019 jsme od vás získali více než 7 200 podnětů v pocitové mapě. Ptali jsme se vás, kde se vám líbí nebo naopak, kde se necítíte bezpečně a kde je špatná dopravní situace. Získali jsme od vás cenné informace, a to díky setkání v ulicích města, základních školách a propagaci na webu www.praha10.cz/strategie a facebooku MČ Praha 10.

Odpovídali jste na následující otázky:

  • Kde se necítím bezpečně
  • Kde bych chtěl/a sportovat   
  • Kde by šla zlepšit dopravní situace  
  • Kde se mi to líbí         
  • Kde bych chtěl/a trávit volný čas? (s dětmi)​ 
  • Kde je nepořádek

Děkujeme všem zapojeným. Vaše podněty slouží jako podklad pro práci pracovních skupin Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v září a říjnu 2019. Výstupy jsme také předali k řešení jednotlivým odborům a organizacím (např. městské policii).

Závěry

Kde na Praze 10 bych chtěl/a sportovat: Malešický park, Heroldovy sady, plavecký stadion Slávie, Gutovka nebo Hamerský rybník.


Obrázek č. 1: Kde bych chtěl/a sportovat

Kde se mi to líbí: Malešický park, Heroldovy sady, Park Malinová-Chrpová, Náměstí Svatopluka Čecha a Gutovka.

Obrázek č. 2: Kde se mi to líbí

Kde bych chtěl/a trávit volný čas s dětmi: Malešický park, Heroldovy sady, venkovní posilovna Přistoupimská a blízké hřiště Tuchorazská / v Úžlabině, Gutovka a hřiště Arménská.

Obrázek č. 3: Kde bych chtěl/a trávit volný čas s dětmi

Kde se na Praze 10 necítím bezpečně: Okolí metro Skalka a Strašnická, Nákupní centrum Eden a OC Cíl, Malešický park, Náměstí Svatopluka Čecha a v okolí hospody OÁZA v Malešicích.

Obrázek č. 4: Kde se necítím bezpečně

Kde je na Praze 10 nepořádek: Okolí domu na ulici Kounická 43, Fotbalové hřiště SPŠE v Úžlabině, Okolí metra Skalka a Strašnická, Nákupní centrum OC Cíl a Květ, Ostružinová ulice.

Obrázek č. 5: Kde je nepořádek

Kde by šla zlepšit dopravní situace: Vršovická a Bělocerkevská, Ruská a Bělocerkevská, 28. pluku a Bělocerkevská, Na Padesátém, Průběžná, apod.

Obrázek č. 6: Kde by šla zlepšit dopravní situace.