Plánujeme rozvoj Desítky: 18. září v KD Barikádníků

(23. 8. 2019) Už víme co chcete na Desítce zlepšit. Přijďte se seznámit s výsledky sběru nápadů, které jsme od vás získali během května a června. Zároveň se dozvíte o výsledcích Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje a co nás ještě čeká, abychom vytvořili funkční a kvalitní strategický plán.

18. září 2019, od 18:00, Kulturní dům Barikádníků

Těšíme se, že společně povedeme debatu nad jednotlivými tématy udržitelného rozvoje naší městské části. U kulatých stolů probereme důležitá témata, jaké jsou silné a slabé stránky Desítky a co je pro nás příležitostí a hrozbou např. v oblasti životního prostředí, dopravy nebo kultury a volného času.

Přijďte a nasměrujte s námi Desítku tím správným směrem.