Výsledky ankety: dětské hřiště Hřibská

(18. 11. 2019) Řešíme budoucnost hřiště Hřibská v Malešicích. Zajímalo nás, jak často dětské hřiště využíváte a jak jste s ním spokojeni. Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů. Přibližně 87 % z nich prosazuje jeho opravu. Výsledky dotazování jsou podkladem pro rozhodování o dalším postupu při využití této plochy.

Úřad městské části Praha 10 spravuje na svém území více jak 90 veřejných dětských hřišť a sportovišť. Do jejich správy, údržby a rekonstrukcí věnuje značné finanční prostředky. Proto se vždy odpovědně zamýšlí, jak účelně a efektivně finance vynaložit.

Hřiště Hřibská prošlo na jaře roku 2019 pravidelným revizním šetřením, při kterém bylo doporučeno provést rekonstrukci hřiště (veškeré pryžové plochy, dílčí opravy herního vybavení). Výstupy z revize byly jasné, ale jasné nebylo, zda je vůbec hřiště využíváno dětmi a zda má potenciál i do budoucna. Proto se vedení městské části rozhodlo, že provede mezi místními obyvateli anketní dotazování s cílem zjistit, zda je hřiště navštěvované, jak často a kým a také, jak jsou návštěvníci spokojeni s jeho úrovní.

Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů, 94 elektronicky na webu Strategie pro Desítku, 2 vyplněné dotazníky byly odevzdány v papírové podobě do RC Jablíčkov. Zároveň byla provedena i rešerše názorů na toto téma na sociálních sítích. Anketu bylo možné vyplnit od 30. září do 21. října 2019.

Kromě elektronické formy hlasování byla vytvořena i papírová verze, která byla distribuována prostřednictvím RC Jablíčkov, infocentra MČ Praha 10, pobočky Městské knihovny v Malešicích, mateřské školy Hřibská a KC Kruh. Při propagaci ankety na sociálních sítích spolupracovala městská část s místními spolky a organizacemi. Všem zainteresovaným děkujeme za tuto spolupráci.

Děkujeme za vaše názory!

Výsledky