Poskytli jste nám více než 1100 podnětů v ulicích Prahy 10 a ve školách

(1. 9. 2019) Do 30. června 2019 měli občané MČ Praha 10 možnost podávat podněty co zlepšit na Desítce formou on-line nebo na veřejných setkáních. Celkem jste podali přes 1148 podnětů, které jsou uveřejněny v Seznamu a mapě podnětů, co zlepšit. Podněty byly využity při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje pro období 2020 – 2030. S vašimi podněty stále pracujeme a poslední aktualizace jejich řešení je k prosinci 2021.

Jaké podněty nejvíce zaznívaly

Vršovice/Vinohrady:

 • požadavek na zavedení zón parkovacích stání,
 • špatný stav komunikací a chodníků,
 • nekoordinace rekonstrukcí komunikací mezi jednotlivými organizacemi,
 • málo ploch pro trávení volného času,
 • velký hluk v nočních hodinách,
 • pozitivně hodnocena zeleň a trhy na Kubánském náměstí a úprava Heroldových sadů.

Strašnice:

 • problémy s parkováním a zanedbaným prostředím v okolí metra Strašnická a Skalka,
 • problémy s parkováním a dopravním zatížením v oblasti sídl. Solidarita,
 • chybí pošta,
 • velký výskyt osob sociálně nepřizpůsobivých v okolí metra Strašnická a Skalka,
 • špatný stav komunikací a chodníků,
 • dotazy na opravu a otevření Strašnické školy,
 • obnova nevýrazných přechodů pro chodce,
 • informování o studii Areálu sportoviště při ZŠ Brigádníků,
 • požadavek na zavedení parkovacích zón,
 • pozitivně hodnocen areál Gutovka.

Malešice:

 • problémy s parkováním,
 • dlouhé intervaly některých autobusových linek a chybějící přímé propojení s centrem Prahy,
 • v okolí Billy soustředění osob sociálně nepřizpůsobivých,
 • chybí prostupnost území pro pěší na Prahu 3,
 • hluk od hostů hostelu Prag Rhea,
 • obavy z výstavby Domova pro seniory,
 • pozitivně hodnocen Malešický park i pro nerezidenty (chybí ale možnost občerstvení),
 • pozitivně hodnocena nově zrekonstruovaná knihovna.

Michle:

 • Nedostatečná veřejná vybavenost (např. dětská hřiště)
 • Hustá doprava a nebezpečné bariérové přechody
 • Stavební uzávěra
 • Majetkově řešit bývalou Obecnou školu

Záběhlice:

 • špatný stav komunikací a chodníků,
 • obavy z výstavby u OC Květ,
 • nedostatek parkovacích míst,
 • zachovat Trojmezí,
 • podporovat plochy pro odpočinek,
 • požadavek na zastřešení autobusové zastávky Poliklinika Zahradní Město,
 • pozitivně hodnocena rekreační zóna okolo Hamru.

Ve všech lokalitách prolínaly požadavky na řešení problému s parkováním, úpravy veřejných prostranství, vytváření míst k odpočinku, úklidu psích exkrementů, zajištění dostatku míst v mateřských školách a odstranění autovraků.

Všechny podněty budou zpracovány a předány k řešení na příslušné odbory ÚMČ Praha 10. Od září 2019 budou podkladem pro pracovní skupiny, které budou tvořit cíle jednotlivých oblastí a opatření k jejich dosažení. Podněty občanů budou po zpracování uveřejněny na www.praha10.cz/strategie.

Fotogalerie