8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?

MČ Praha 10 se problematice zapojování veřejnosti věnuje. Možnosti občanů uplatňovat své podněty a náměty k záměrům města, ať už se to týká úprav veřejných prostor, parků či ulic, mohou několika způsoby. Každý významnější i lokálnější záměr města je prezentován veřejnosti se snahou získat zpětnou vazbu. A to formou místních setkání, výstav, prezentací či dnů otevřených dveří k tématům na půdě Úřadu MČ Praha 10, kde je mimo jiné pro takové účely vyhrazen prostor SÚR (Středisko územního rozvoje Prahy 10).

MČ Praha 10 aktivně podporuje zájem obyvatel o dění v obci.

Příklady aktivit:

Informace o veřejných setkáních a výzvy k zapojení se jsou dostupné na webu www.praha10.cz/strategiewww.verejneprostory.czwww.praha10.cz

Zapojování veřejnosti je nedílnou součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (1. Praha 10 otevřená, 1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.1 Transparentní radnice, 1.1.2 Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života)