8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to:

  • oblast kultury,
  • oblast sportu, mládeže a volného času,
  • oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb,
  • oblast školství,
  • oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

Akce jsou pořádány především různými neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“.

Již několikátým rokem realizuje MČ Praha 10 projekt participativního rozpočtu „Moje stopa“.

Zároveň MČ Praha 10 podporuje lokální kulturní akce – Zažijte Prahu 10 jinak apod. MČ Praha 10 je partnerem akce Zažít město jinak.Důležitou součástí komunitních aktivit je vytvořené pracovní místo na ÚMČ Praha 10: Koordinátor/ka komunitních aktivit. 

Dále MČ Praha 10 doplňuje spektrum kulturních aktivit z vlastního rozpočtu. Jedná se o projekty, o které je zájem ze strany veřejnosti, ať již v oblasti kultury, aktivit pro seniory a sportu. Aktivity pro seniory jsou hrazeny z rozpočtu MČ Praha 10 a nejsou hrazeny ze strany seniorů (s výjimkou letních pobytů pro seniory pořádných MČ Praha 10, na kterých je vyžadována finanční spoluúčast seniorů). Nutno podotknout, že uvedené aktivity jsou ze strany seniorů velmi pozitivně vnímány a poptávka je velká.

Stejně tak je vysoká poptávka ze strany rodičů na účast jejich dětí na letním dětském táboře i příměstském táboře pořádaném MČ Praha 10.