Otázky štítky: Podpora zdraví

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?

Údaj o incidenci a prevalenci léčených diabetiků (a také pacientů alergologických ambulancí) vyjadřuje počty pacientů podle sídla zdravotnického zařízení, které poskytlo péči. V rámci ČR proto hodnoty v jednotlivých správních obvodech obcí velmi kolísají. Například pokud některá menší města nebo městské části nemají na svém území danou specializovanou ambulanci nebo pokud ve zde ordinuje pobočka …

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes? Číst více »

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?

Hepatitidy (žloutenky) představují skupinu infekčních onemocnění s různými původci, která mají podobné klinické příznaky a průběh. Běžně se u nás setkáme s hepatitidou typu A, přezdívanou „nemoc špinavých rukou“. Hepatitidy typu B a C se mohou přenášet krví, pohlavním stykem, také z matky na plod i mateřským mlékem. V posledních letech přibývá také infekční hepatitidy …

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj? Číst více »

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?

Ze střevních infekcí jsou ve statistikách dostupná data o akutních průjmových onemocněních bakteriemi r. Salmonela a Kampylobakter. Tato onemocnění jsou častou příčinou lokálních epidemií v různých kolektivech, zejména v letních měsících. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, vlastním zdrojem jsou nejčastěji infikované pokrmy především živočišného původu. Počet evidovaných případů salmonelózy v Praze na 100 tis. obyvatel …

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)? Číst více »

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?

Výskyt pohlavně přenosných nákaz po přepočtu na 100 tisíc obyvatel v Praze velmi výrazně překračuje průměr České republiky. Obdobně jako u hepatitidy typu C je to z důvodů ponejvíce sociálních, kdy v Praze dochází ke kumulaci obyvatel žijících rizikových způsobem, včetně rizikového sexuálního života. Ačkoliv u těchto nemocí nemusí být cesta přenosu vždy jen pohlavním …

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí? Číst více »

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?

Data, která jsou dostupná ve zdrojích Ústavu zdravotnických informací a statistky, se vztahují v této oblasti pouze k osobám, kterým byla poskytnuta péče v psychiatrických ambulancích z důvodu poruch zdraví vyvolaných alkoholem, jinými návykovými látkami nebo z důvodu patologického hráčství, evn. které jsou pro dané problémy léčeny u praktických lékařů pro děti a dorost. Tito …

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu? Číst více »

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?

Jedním z nejčastějších důvodů dispenzarizace jsou v současné době různá alergická onemocnění. Jejich podstatou je nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme ve venkovním i domácím prostředí, v potravě apod. Spektrum projevů alergických nemocí je velmi široké a příznaky se velmi často objevují již v dětství. U alergických onemocnění je …

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma? Číst více »

5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?

MČ Praha 10 vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů, které nejsou sledovány ÚZIS, sama nedisponuje. V rámci dotazníkového četření indikátoru A1 ze sady ECI„Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita obyvatel, MČ Praha 102019“ ale byli respondenti z řad obyvatel MČ Praha 10 dotazováni mj. na to, jak hodnotí svůj vlastní zdravotní stav. Více než 90% uvedlo odpověď …

5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS? Číst více »