Botič: okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče

Vršovice

Lokalita

Lucie Kučerová

Vedoucí projektu

srpen 2022

Zahájení

Zelená Praha 10, Moderní Praha 10, Akční plán 2021, Projketová karta, OŽR, Martin Valovič

v realizaci

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

říjen 2023

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
PROJEKTOR s.r.o.
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v přípravě, zpracování DÚR + DSP (dokumentace pro sloučené řízení)
Zahájení
srpen 2022
Dokončení
říjen 2023
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/urbanisticka-studie-botic
Vedoucí projektu / aktivity
Lucie Kučerová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
kolaudace
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

Realizace další projektové fáze vybrané části koryta Botiče vychází z urbanistické studie Botič (PROJEKTOR s.r.o., Archum architekti s.r.o., 2019). Tento projekt získal Cenu veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2019.

Makuchova lávka, nacházející se zhruba ve třetině vzdálenosti od Vršovické ulice směrem ke křižovatce U Seřadiště, tvoří příčnou spojnicí ulic Přípotoční a Ukrajinská na promenádě podél Botiče. Záměrem je postupná přeměna a kultivace okolních ploch koryta Botiče a jejich zatraktivnění pro budoucí návštěvníky. Prvním předpokladem návrhu je očištění a plné zprostupnění celého prostoru. Nefunkční trávníky jsou v území na jižní pravé straně Botiče z části nahrazeny dlažbou či mlatovým povrchem, který umožní kolemjdoucím procházet všemi směry. Takto upravená plocha dá vyniknout vzrostlým stromům, které se významnou měrou podílí na atmosféře prostoru. Součástí řešení je obnova stávajícího mobiliáře a doplnění okolí lávky dalšími prvky: pobytovými schodišti či menšími bodovými schody k sezení na břehu, vyhlídkové terasy (případně pro trávení volného času žáků blízké školy).

V návaznosti na úpravy provedené v okolí lávky se vhodně naváže dalšími úpravami směřujícími až ke křižovatce ulice U Seřadiště – zde se dle návrhu umístí drobné občerstvení s případnou možností výpůjčky sportovního náčiní, dětské hřiště a doplnit dalšími pobytovými schodišti či menšími bodovými schody v blízkosti toku.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*