Botič: Lesopark Olgy Havlové

Záběhlice

Lokalita

Lucie Kučerová

Vedoucí projektu

únor 2023

Zahájení

Zelená Praha 10, Moderní Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta OŽR, Martin Valovič

záměr

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

květen 2023

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
PROJEKTOR s.r.o.
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v přípravě, zpracování DÚR + DSP (dokumentace pro sloučené řízení)
Zahájení
únor 2023
Dokončení
květen 2023
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/urbanisticka-studie-botic
Vedoucí projektu / aktivity
Lucie Kučerová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
kolaudace
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

Realizace další projektové fáze vybrané části koryta Botiče vychází z urbanistické studie Botič (PROJEKTOR s.r.o., Archum architekti s.r.o., 2019). Tento projekt získal Cenu veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2019.

Rozsáhlá plocha Přírodního parku Hostivař-Záběhlice, dnes tvořená pouze náletovou zelení bez většího využití, skýtá velký potenciál. Její přírodní charakter a klidná poloha krytá zástavbou Záběhlické ulice, těsná blízkost Hamerského rybníka a sportovního areálu Hamr či propojení cyklostezkou, dělá z této oblasti plochu vhodnou pro zřízení lesoparku. Potenciál tohoto místa spatřujeme v relativně jednoduchých úpravách, které by celkovou plochu mohly mnohonásobně zkvalitnit. Počítáno je s vytvořením sítě cest a propojení, jež by zpřístupnily zelené plochy i koryto toku Botiče ve více směrech (zpřístupnění areálu z ulice Na Lávce či propojením od Jižní spojky).

Základní myšlenkou návrhu je vytvoření tématických vycházkových okruhů – naučných stezek, zprostředkování setkání uprostřed lesoparku, vytvoření důstojné cestní sítě a pobytových ploch s dostatkem kvalitního mobiliáře. Celým lesoparkem se nově vine trojice hlavních cest, která představuje novou páteřní síť, na kterou jsou navázány informační tabule, herní prvky i ostatní mobiliář. Návrh respektuje a vhodně využívá stávající reliéf terénu i vzrostlou zeleň. Prostor lesoparku získává smysluplnou náplň a stává se plnohodnotným relaxačním místem. Materiálové a barevné řešení předpokládá využití přírodního kamene v podobě nepravidelných odseků pro altán, mlatových cest pro hlavní cestní síť, dřeva pro objekt altánu, mobiliář a herní prvky.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*