Tramvajová trať Počernická

Malešice

Lokalita

František Daníček

Vedoucí projektu

2025

Zahájení

Dostupná Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, ODO, Martin Sekal

v přípravě

Odbor dopravy

Odbor

2027

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor dopravy
Investor
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Architekt / projektant
METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v přípravě, zajištěn závěr zjišťovacího řízení EIA
Zahájení
2025
Dokončení
2027
Odkaz
https://www.iprpraha.cz/stranka/3445/tramvajova-trat-pocernicka
Vedoucí projektu / aktivity
František Daníček
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava
Opatření
Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
provoz uskutečněn
Kapitola rozpočtu
31

Popis projektu

Městskou dopravu na Počernické ulici by již za pár let mohly zajišťovat tramvaje, pro které je již šedesát let připraven ve středu ulice široký pás. Nová trať o délce 2,4 kilometru je v územním plánu navržena s odbočením z Vinohradské ulice a dále v celé délce Počernické s koncovou smyčkou v dnes nezastavěném jihozápadním nároží křižovatky ulic Počernická a Dřevčická. Zastávky tramvají by byly v místech shodných s dnešními autobusovými.

Z MALEŠIC PŘÍMO DO CENTRA

Přímé linky ze sídliště Malešice pojedou na Floru a dále jedna přes Vinohrady na Karlovo náměstí a druhá přes Žižkov k Hlavnímu nádraží a na Náměstí Republiky. Nově tak budou možná přímá spojení při cestách za zaměstnáním, obchody i kulturou do mnoha míst, kam dnes časově delší cesta z Počernické ulice vyžadujevíce než jeden přestup i při použití metra.

PROČ O TRAMVAJI NYNÍ MLUVÍME

Tramvajová doprava je pro stále rostoucí Malešice řešením, jak zvýšit úroveň a kapacitu MHD. Zlepšení nabídky MHD je motivací k jejímu využití namísto individuální dopravy.

ZMĚNÍ TRAMVAJE POČERNICKOU ULICI?

Tramvajová trať bude ve středovém pásu a koleje budou zatravněny, tedy vizuálně bude pás podobný jako dnes. V jízdních pásech podél něj budou jízdní pruhy pro auta, cyklistické pruhy a parkovací pás. Trolejové vedení bude zavěšeno na obnovených sloupech veřejného osvětlení – v ulici tedy nevzniknou nové sloupy. V místech tramvajových zastávek se pás mírně rozšíří a budou zřízeny nové přechody pro chodce. K neviditelné změně dojde v podzemí – před stavbou tramvajových kolejí budou rekonstruovány vodovodní přivaděče, které zásobují významnou část Prahy pitnou vodou. Současná Stromořadí podél Počernické ulice budou během výstavby ochráněna. Celkem bude do alejí podél Počernické dosazeno až 25 stromů, jejich počet tedy vzroste na cca 174 ze současných 151 ks.

BUDOU TRAMVAJE HLUČNÉ

Byla vypracována hluková studie, která prokázala, že nedojde k navýšení hluku a budou dodrženy hygienické limity pro hluk z dopravy. Za to vděčíme nejen moderním technologiím konstrukce tramvajových tratí, ale také našim předkům, kteří Počernickou ulici založili ve velkorysé šířce. Díky tomu se není třeba obávat ani vibrací a se zatravněným krytem nedojde ani ke zvýšení prašnosti.

PARKOVÁNÍ V OKOLÍ

Tramvajová trať v odůvodněných případech u zastávek a přechodů pro chodce znamená dílčí snížení počtu parkovacích míst, v rámci rozpočtu však budou v místech,kde je to možné, navržena i nová parkovací místa. U konečné zastávky Sídliště Malešice pak počítáme se zřízením nového parkoviště. Záměr tramvajové trati má za cíl nabídnout novou a kvalitnější podobu městské dopravy, ostatní druhy dopravy však nemá omezit.

MČ HLÍDÁ VEŘEJNÉ ZÁJMY A PŘIPOMÍNKUJE

– zachování současného počtu parkovacích kapacit Sídliště Malešice

– dopad na zeleň a další složky životního prostředí (hluk, emise)

– bezpečnost chodců

– umístění jednotného městského mobiliáře v Počernické

– projednání záměru s veřejností

Návrh na vedení linek MHD po zavedení TT Počernická

Dokument naleznete zde

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*