Revitalizace parku a prostranství kolem metra Strašnická

Strašnice

Lokalita

Ivana Zavillová

Vedoucí projektu

leden 2024

Zahájení

Zelená Praha 10, Moderní Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

v přípravě

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

leden 2025

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
Kancelář hlavního architekta Úřadu MČ Praha 10, PROJEKTOR s.r.o.
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v přípravě, zpracování DÚR + DSP (dokumentace pro sloučené řízení)
Zahájení
leden 2024
Dokončení
leden 2025
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Ivana Zavillová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
kolaudace
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

Architektonicko-urbanistická koncepce řeší podobu veřejného prostranství v okolí stanice metra Strašnická a ve Starostrašnické ulici, přilehlého parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách a menšího parčíku severně od ulice Mrštíkova (vedle Vily Mrštíkova).

Účelem záměru rekonstrukce je nalezení vhodného řešení dnes zanedbaných ploch, jejichž aktuální stav vznikl buď svým prostým (morálním) zastaráním nebo dlouhodobě vznikající řadou dílčích nekoncepčních řešení. Vzhledem k relativně velké ploše provázaných prostor je v rámci budoucích úprav tendence směřovat k etapizaci zhotovování, ekonomii navrhovaných zásahů, koncepčnímu pojetí celého uvažovaného území, snaze podchytit současné potřeby tohoto relativně exponovaného „dopravního uzlu“, ale v zásadě také dopravní funkci nenadřazovat pobytové funkci těchto prostorů.

Projekt úprav okolí metra Strašnická, včetně úprav ul. Starostrašnická, řeší prostor komplexně, a to z hlediska terénních úprav (např. v místě parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách), plošného řešení materiálů (povrchů pojízdných, pochozích a speciálních / herní plochy, mola aj.), zeleně, drobných či větších staveb a objektů, až po zařízení městským mobiliářem.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*