Malešicko-hostivařská průmyslová oblast - PROVĚŘOVACÍ STUDIE

Malešice,Strašnice

Lokalita

Ivana Zavillová

Vedoucí projektu

leden 2021

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

leden 2023

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Architekt / projektant
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Zhotovitel
Aktuální stav
ve fázi zpracování studie
Zahájení
leden 2021
Dokončení
leden 2023
Odkaz
https://www.campuj.online/blog/praha-zitra-ocelove-mesto-malesice
Vedoucí projektu / aktivity
Ivana Zavillová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Sebevědomý přístup MČ Prahy 10 při rozvoji území
Opatření
Aktivní přístup ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními organizacemi
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

SRDCEM PRŮMYSLOVÁ

Malešicko-hostivařská oblast, kde se nachází velká část technického zázemí hlavního města, je se svými 650 ha největší průmyslovou lokalitou v Praze. V současnosti se v souvislosti s lokalitou hovoří o několika bytových projektech, které nejsou vzájemně koordinovány a jejichž vznik by mohl současné průmyslové provozy do budoucna nevhodně limitovat. Městská část Praha 10, na jejímž území se nachází velká část průmyslové oblasti, požaduje ověření jejího rozvoje. Cílem prověření by mělo být zhodnocení potenciálu stávajícího využití v porovnání s možnými transformacemi tohoto rozsáhlého průmyslového území.

SÍDLO ŠIROKÉHO SPEKTRA FIREM

Nachází se zde konečná stanice linky metra A, ústřední dílny a administrativní objekty Dopravního podniku hl. m. Prahy, železniční uzel využívaný Českou poštou či depo společnosti PPL. Najdeme zde rovněž spalovnu, teplárnu, chladírny, skladovací a výrobní haly, betonárnu či ústřední depozitář Národní knihovny. Právě díky průmyslovému charakteru území, který je znatelný i z typu zástavby a veřejných prostranství, se jedná o prozatím sourodou část města, jenž v současnosti čelí tlaku na proměnu a vznik bytové výstavby.

ÚKOL ZNÍ JASNĚ

IPR proto vypracuje analýzu této produkční plochy, která bude mít za cíl prověřit budoucí rozvoj oblasti se stanovením potřeb a využitím do budoucna. Důležitou součástí analýzy a následné studie bude i zmapování nároků na tyto oblasti z pohledu moderních technologií a jejich dopadu na prostředí jako je hluk či znečištění. Prověřovací studie by měla rovněž vyhodnotit, zda jsou lokality případně vhodné pro vytvoření smíšených průmyslově-obytných čtvrtí. Platný územní plán Prahy totiž umožňuje v některých částech průmyslové oblasti smíšenou výstavbu, která zahrnuje i bytové domy. Návrh nového Metropolitního plánu prozatím počítá se zachováním průmyslového využití celé lokality.

Prověřovací studie Malešicko-hostivařské oblasti bude sloužit jako modelový příklad zacházení s takto specifickým územím.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*