Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Strategický plán schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 25. května 2020.

ZÍSKALI JSME OD VÁS

během května a června 2019

nápadů pro lepší Desítku

1148

podnětů od organizací a spolků

78

podnětů od soukromých subjektů

41

podnětů pro zlepšení života rodin

163

podnětů v pocitové mapě

7200

JSTE V TOM S NÁMI

Společně s vámi jsme tvořili Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030.