202 hodnotících otázek udržitelného rozvoje MČ Prahy 10

Sociální prostředí
9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě?
Více informací
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí
9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí?
Více informací
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí
9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?
Více informací
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí
9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?
Více informací
razitko_VYBORNE2
Sociální prostředí
9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?
Více informací
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí
9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?
Více informací
razitko_VYBORNE2