202 hodnotících otázek udržitelného rozvoje MČ Prahy 10

Vzdělávání a výchova
7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
Více informací
7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
Kultura a volný čas
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Více informací
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Sociální prostředí
9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?
Více informací
9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?
Správa věcí veřejných
1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Více informací
1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Kultura a volný čas
8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Více informací
8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Udržitelná výroba a spotřeba
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Více informací
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?