202 hodnotících otázek udržitelného rozvoje MČ Prahy 10

Životní prostředí
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Více informací
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Sociální prostředí
9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Více informací
9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Místní ekonomika a podnikání
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Více informací
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Životní prostředí
2.2.7 Další indikátory k tématu
Více informací
2.2.7 Další indikátory k tématu
Udržitelná výroba a spotřeba
3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?
Více informací
3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?
Životní prostředí
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC - Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?
Více informací
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?