4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

MČ Praha 10 provozuje na svém webu interaktivní mapu míst, kde aktuálně probíhají dopravní opatření. Mapa je velmi podrobná a eviduje následující informace:

 • katastr,
 • místo,
 • popis události,
 • popis stavu,
 • trvání,
 • investor,
 • odpovědný pracovník investora,
 • zhotovitel,
 • odpovědný pracovník zhotovitele.

Dále se městská část v rámci přípravy „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ zpracovala v roce 2019 několik průzkumů, které se problémy v dopravě zabývají:

 • pocitová mapa:

  • obsahuje více než 8 640 podnětů v mapě, z nichž 1 418 podnětů se týká dopravních problémů,
 • podněty občanů k připravovanému strategickému plánu (celkem 1148 podnětů), v oblasti dopravní problematiky (306) členěné do oblastí:

  • automobilová, nákladní a parkování,
  • dopravní výchova a osvěta (kampaně, akce),
  • hromadná doprava (tramvaje, autobusy, vlaky),
  • pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy),
 • průzkum „Které téma upřednostňujete?“

  • porovnává celkem 71 položek v náhodných dvojicích a stanovuje pořadí témat, které občané upřednostňují. Problematika dopravy se vyskytuje na 3. místě (kvalita místních komunikací a chodníků, parkovišť- 71%), 6. místě (hromadná doprava a dopravní obslužnost – 69%), 15. místě (dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy – 63%), 21. místě (systém parkování – 61%), 27. místě (dopravní tahy a obchvaty – 59%) a 33. místě (pěší a cyklistická doprava, vč. dalších typů nemotorové dopravy – 56% )
 • průzkum „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a přeprava místních obyvatel“, zpracován podle mezinárodní metodiky ECI2
  • městská část takový průzkum zpracovala poprvé a chce jej aktualizovat jedenkrát za tři roky a vyhodnocovat trend. Podle výsledků je 45,6 % cest v městské části neudržitelných (přeprava osobním automobilem nebo na motocyklu), což je vysoký podíl na městskou část uvnitř Prahy s kvalitní obslužností MHD.

V roce 2018 MČ aktualizovala studii „Analýza dopravy v klidu“, která identifikuje problematiku parkování.

Výše uvedené aktivity naznačují počáteční systémovou práci s vyhodnocováním, aktualizováním problémových míst v dopravní infrastruktuře.

V rámci projektu Polaď Prahu je zpracován Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a v Akčním plánu jsou rozpracována konkrétní opatření.