4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?

V majetku MČ Praha 10 a jí zřízených organizací je nyní v majetku 1 ks ekologicky šetrného vozidla – lehký nákladní elektromobil a v současnosti není další nákup plánován.

Informace o bezemisních vozidlech ve vozových parcích jiných městských organizací a firem může poskytnout Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, případně Operátor ICT. Rekapitulace. MČ ani její zřizované organizace mají v majetku 1 ks nízkoemisního vozidla.