Otázky štítky: Zemědělská půda

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)

Městská část danou problematiku řeší v rámci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Jedná se převážně o zahrady u rodinných domů. Dochází k nárůstu zpevněných ploch u rodinných domů na úkor zahrad, tedy zmenšování ploch ZPF. Jedná se o nezastavěné části zastavěných stavebních pozemků, kdy pro tyto plochy není …

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.) Číst více »

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?

Z kalkulačky eroze https://kalkulacka.vumop.cz/app/?zoom=6&center=-737872.5867912715,-1048082.5643388191 a https://mapy.vumop.cz/ vyplývá vyšší ohrožení erozí ve svažitějších částech MČ, na zemědělsky obdělávané půdě zejména v jižních částech Trojmezí. Dále je více ohrožen pravý břeh Botiče v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a partie Vinohradské stráně s vilovým zahradním městem. Vážný problém s erozí půdy nastal v květnu 2021 právě v oblasti starých Záběhlic. Během …

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření? Číst více »

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?

Území MČ Praha 10 tvoří z 14,7 % zemědělská půda, od roku 2016 došlo ke snížení podílu z 14,8 %. Zemědělská půda se zmenšila zejména na úkor zástavby (1 ha), jinde naopak ze zástavby a ostatních ploch zemědělské půdy přibylo (0,6 ha). Na území MČ fungují v rámci intravilánu zahrady s možností pěstování a osvěty, jedná se o …

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)? Číst více »

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Hlavním nástrojem je připomínkování tvorby územního plánu a zejména záměrů jednotlivých investorů/vlastníků pozemků. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu. Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 …

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady. Číst více »