2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části?

Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 10 stagnuje či mírně klesá. To dokládá i přiložená tabulka ploch parků, sadů a lesoparků (v km2) dle datové vrstvy “současný stav využití území”. K poklesu či stagnaci dochází privatizací/prodejem domovního fondu a navazujících ploch zeleně. Pro tuto oblast (a ne jen pro ní) je zpracován „Generel …

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části? Číst více »