Otázky štítky: Zdroj vody

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?

Objekty pro městskou část spravují správní firmy (CENTRA a.s., AUSTIS správa s.r.o., PRAHA 10 – Majetková, a.s.). Správní firmy dělají vyúčtování u následujících budov: budova Úřadu MČ Praha 10 – meziroční nárůst o 13,75 % (hradí městská část), Trmalova vila – meziroční nárůst o 27 % (přefakturováno nájemci), objekt Domu sociálních a zdravotních služeb – …

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části? Číst více »

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

Do této doby zatím neproběhla žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou. V budovách ve správě obce nejsou umístěny informace o způsobu šetření vodou.MČ vydává tzv. Desatera, která propaguje přes FB MČ Praha 10. MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, který byl zpracován dle …

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou? Číst více »

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m. Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Rada hl. m. …

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou? Číst více »