3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Postupně probíhá částečné nebo úplné zateplení objektů v majetku městské části. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků MČ Praha 10 nebo z jiných dotačních titulů nebyla dosud spočítána. Energetická opatření z prostředků městské části jsou např.: investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol …

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.) Číst více »