Otázky štítky: Zadávání veřejných zakázek

1.6.4 Uplatňuje městská část při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v městské části kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?

MČ Praha 10 ve větší míře zatím uplatňuje při výběru projektanta a dodavatele stavby při vyzvaných poptávkových řízeních hlavní kritérium, a to cenu. V poslední době dochází ke snaze portfolio kritérií rozšiřovat tak, aby byl kladen důraz nejen na cenu, ale i na kvalitu výsledku s přihlédnutím k výtvarné či užitné hodnotě. S ohledem na …

1.6.4 Uplatňuje městská část při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v městské části kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně? Číst více »

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostranství a staveb vyzvaná poptávková řízení (plně v režii a kompetenci Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, za odborně-technické podpory Kanceláře hlavního architekta). Úskalím výše uvedeného je skutečnost, že ve většině případů je jediným kritériem hodnocení řízení nabídková cena. Uspořádání architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA bylo uvažováno k …

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA? Číst více »