8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?

MČ Praha 10 zajišťuje mnoho aktivit, které jsou určeny pro občany napříč generacemi. V rozpočtu na kulturu jsou alokovány finanční prostředky na zajištění těchto aktivit. Celkově je v rozpočtu na rok 2020 alokována částka 9 348 000 Kč, v dotačním řízení pro kulturní spolky 7 000 000 Kč a v Zásobníku projektů 1 000 000 Kč. Celkem …

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu? Číst více »