Otázky štítky: Veřejné zdraví

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?

Zhoubné novotvary bez dg Jiný ZN kůže (C44) – evropský standard: Standardizovaný ukazatel incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ v daném roce (podle data stanovení diagnózy) podle místa trvalého bydliště pacienta. Incidence zhoubných nádorů vyjadřuje počet všech nových případů nádorových onemocnění, většinou odděleně u mužů a žen, protože u obou …

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)? Číst více »