1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

Optimalizace procesů na ÚMČ Praha 10 Optimalizaci veřejných služeb a úřadu by bylo možné rozdělit na následující oblasti: optimalizaci procesů na Úřadě městské části Prahy 10, optimalizaci zpracovávaných agend, optimalizaci školských zařízení, optimalizaci sociálních služeb, optimalizace správy majetku, elektronizaci agend veřejné správy. Mapy procesů Úřad MČ realizuje již 15 let systém kvality ISO 9001. V …

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny? Číst více »