5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?

Data, která jsou dostupná ve zdrojích Ústavu zdravotnických informací a statistky, se vztahují v této oblasti pouze k osobám, kterým byla poskytnuta péče v psychiatrických ambulancích z důvodu poruch zdraví vyvolaných alkoholem, jinými návykovými látkami nebo z důvodu patologického hráčství, evn. které jsou pro dané problémy léčeny u praktických lékařů pro děti a dorost. Tito …

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu? Číst více »