1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

V rámci ekologické odpovědnosti jsou v prostorách Úřadu MČ Praha 10 a v dalších objektech v majetku městské části přijímána následující opatření: v budovách úřadu je tříděn odpad vč. biodpadu, byl omezen tisk materiálů pro jednání zastupitelstva a rady, papírové produkty, u kterých je to možné, pořizuje úřad z recyklovaného papíru. nahrazují se postupně (při …

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky? Číst více »