Otázky štítky: Třídění odpadu

7.3.2 Nabízí městská část sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), statutárním městem) bezplatnou odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňováním principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?

MČ Praha 10 v určité míře nabízí odbornou podporu občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňování principů udržitelného rozvoje. V roce 2019 MČ Praha 10 otevřela Kontaktní centrum bydlení, které je určeno pro obyvatele městské části a jehož prostřednictvím je od té doby poskytováno základní poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení na Praze 10. …

7.3.2 Nabízí městská část sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), statutárním městem) bezplatnou odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňováním principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)? Číst více »

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol, 20 mateřských škol s 10 odloučenými pracovišti a 1 školní jídelny se 13 provozovnami v základních školách. Jsou zpracovány pasporty technického stavu objektů, energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov jednotlivých škol, které se aktualizují. Školy mají budovy ve správě a jejich spotřeba energií je vyhodnocována …

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje? Číst více »

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

MČ Praha 10 vydala informační materiály, které jsou distribuovány veřejnosti přes informační kanceláře úřadu nebo akce městské části: Třídíme na Desítce – bulletin o odpovědném přístupu k domácím odpadům nejen na Desítce, Jak na podnikatelský odpad (nejen) v Praze 10, Bioodpad do lesa nepatří – Kam s bioodpadem v Praze 10, Mapa životního prostředí Prahy …

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů? Číst více »

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

V rámci ekologické odpovědnosti jsou v prostorách Úřadu MČ Praha 10 a v dalších objektech v majetku městské části přijímána následující opatření: v budovách úřadu je tříděn odpad vč. biodpadu, byl omezen tisk materiálů pro jednání zastupitelstva a rady, papírové produkty, u kterých je to možné, pořizuje úřad z recyklovaného papíru. nahrazují se postupně (při …

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky? Číst více »