Otázky štítky: Stížnosti, připomínky a návrhy

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Městská část Praha 10 má zpracovanou vnitřní normativní instrukci „Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic“, která sjednocuje postupy při řešení přijatých stížností směřujících jak do samostatné, tak přenesené působnosti. V rámci Úřadu městské části Praha 10 je zřízeno samostatné oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím, v němž je začleněn referát stížností, který vede …

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)? Číst více »

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 10. Nejvíce tato agenda spadá na Odbor kontroly a komunikace, oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Průběžně je zpracován přehled stížností pro Radu MČ Praha 10. Jednou ročně je zpracováváno vyhodnocení v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 ve Zprávě o přezkoumání QMS …

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení? Číst více »