Otázky štítky: Řízení rozpočtu

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. V oblasti kultury byly v roce 2020 podpořeny projekty ve výši 4 910 000 Kč na jednoleté dotace a 1 …

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty? Číst více »

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?

MČ Praha 10 pravidelně vyčleňuje určitou finanční částku za účelem mezinárodní spolupráce (§ 6223), nikoliv však explicitně na humanitární či rozvojovou spolupráci v tzv. rozvojových zemích. Zároveň ale umí velmi operativně reagovat na různé nepředvídané události skrze rozpočtové úpravy (např. výbuch na sídlišti ve slovenském Prešově v prosinci 2019 či zásah jihomoravských obcí tornádem v červnu …

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích? Číst více »

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

Model „Dělat správné věci správě“ naplňuje MČ Praha 10 pouze částečně. Pro naplnění tohoto modelu by měla mít MČ Praha 10 správně nastavené a správně vykonávané tyto oblasti: strategické plánování a řízení, finanční řízení, procesní řízení, řízení rizik, projektové řízení. Strategické plánování a řízení V současné době MČ Praha 10 nastavuje proces strategického a projektového …

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)? Číst více »