1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

V roce 2019 zpracovala RMČ Praha 10 programové priority pro celé volební období 2018-2022 formou projektových listů, byla posílena struktura úřadu zřízením nového oddělení – oddělení strategického rozvoje a participace pod Kanceláří starostky a byly učiněny kroky k zavedení projektovému řízení strategických projektů vázaných na strategické cíle. V prosinci 2020 schválilo ZMČ Praha 10 první …

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty? Číst více »