Otázky štítky: Průzkumy

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?

Navodná otázka 5.2.8 MČ Praha 10 uskutečnila v roce 2019 dotazníkové šetření v rámci zjištění “Spokojenosti občanů s místním společenstvím” v rámci dotazníku A1 sady ECI. Dotazník byl jeden z podkladů při tvorbě “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Z výsledků vyplývá, že z 500 respondentů většina hodnotí svůj zdravotní stav …

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví? Číst více »

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?

Ano, v květnu a červnu 2019 bylo mezi obyvateli MČ Praha 10 provedeno dotazníkové šetření s cílem zhodnotit 2 z 10 standardizovaných evropských indikátorů (European Common Indicators – ECI) používaných pro hodnocení místní udržitelnosti. 1. Spokojenost občanů s místním společenstvím (ECI A.1) 2. Mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10 (ECI A.3) Dotazníkové šetření bylo …

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti? Číst více »

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

Šetření spokojenosti bylo předloženo Radě MČ Praha 10 k projednání a k přijetí některých opatření. Šetření projednala Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, zároveň i Odborná skupina pro strategii. Následně byly  výsledky zveřejněny na webu MČ Praha 10 a využity pro zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“. …

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost? Číst více »