1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

MČ Praha 10 má od roku 2011 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 956 ze dne 5. 10. 2011) zpracovaný dokument s názvem „Protikorupční strategie MČ Praha 10“, který definuje protikorupční opatření včetně kontroly jejich účinnosti. Opatření jsou pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění. Jednotliví vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (Kancelář tajemníka …

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce? Číst více »