Otázky štítky: Podpora podnikání

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy s místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10. Současně vedle této komise funguje také Komise …

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)? Číst více »

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?

Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 10 dlouhodobě vykazuje vzestupný charakter. Počet podnikatelských subjektů ve správním obvodu MČ Praha 10 narostl za rok 2020 cca o 2000. Tabulka 1: Soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona na Praze 10 (zdroj: Statistika RŽP) rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 …

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci? Číst více »