Otázky štítky: Plánování

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

Výsledek dotazníkového šetření spokojenosti obyvatel je zapracován do analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. Z průzkumu vyplynula vyšší spokojenost se životem v Praze 10 – 79,4 %, naopak podíl neudržitelné dopravy (auto, motocykl) je vysoký, 45,6 %. Příslušná dopravní opatření byla analyzována v souvislosti s plánovaným zaváděním zón placeného …

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření? Číst více »

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

Analýza výsledků byla provedena ve výsledcích šetření formou tabulek a grafů. Opatřena je komentáři a vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky je možné použít jako podklad pro konkrétní opatření a rozhodnutí. Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje v porovnání s ostatními výsledky z měst, kde se stejné dotazníkové šetření konalo, výrazně vyšších hodnot …

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu? Číst více »