Otázky štítky: Partnerství měst

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?

MČ Praha 10 v současné době přímo nepodporuje zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu. MČ Praha 10 má však navázaná dlouhodobá partnerství se třemi středoevropskými zeměmi EU, kdy se podařilo skompletovat všechny země tzv. Visegrádské čtyřky. Mezi partnerská města MČ Praha 10 patří slovenský Prešov, maďarská Nyíregyháza a polské Jaslo. MČ Praha 10 …

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem? Číst více »

10.1.3 Má městská část partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?

MČ Praha 10 v současné době nemá navázanou spolupráci s žádným partnerským městem v tzv. rozvojovém světě. Během léta 2021 však MČ Praha 10 navázala úzkou komunikaci s její excelencí Naomi Ribbon Mosholi, velvyslankyní Jihoafrické republiky v České republice, jejíž ambasáda sídlí přímo na katastrálním území MČ Praha 10 – Vinohrady. Paní velvyslankyně poskytla do měsíčníku Praha 10 a aktuální jednáme o možnostech meziobecního …

10.1.3 Má městská část partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)? Číst více »

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

Partnerství na úrovni MČ Praha 10 spolupráce se školami a školskými zařízeními nejen zřizovanými MČ Praha 10 – projekt MAP, spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora akcí pořádaných pro veřejnost, spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociálních a návazných služeb, spolupráce s občany na participativním rozpočtu, v roce 2019 …

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty? Číst více »