Otázky štítky: Ovzduší, klima, hluk

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, a to z následujících důvodů: Významná část území MČ Praha 10 je zásobována teplem ze soustavy Pražské teplárenské, a.s. Prakticky všechna katastrální území, která jsou součástí MČ Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, části k. ú. Vinohrady a části k. …

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí? Číst více »

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?

Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) se v roce 2015 podílela doprava z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku ze 76 % (Stach et al. 2017, zdroj: Ročenka Praha – Výběr údajů …

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna? Číst více »

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?

Kvalita ovzduší na území MČ Praha 10 je monitorována třemi stanicemi Automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a to v ulicích Vršovická v k. ú. Vršovice a Šrobárova v k. ú Vinohrady. Další stanice AIM je umístěna v těsné blízkosti MČ Praha 10 v ulici Průmyslová v k. ú. Hostivař, které však již patří pod správní celek …

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části? Číst více »