1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?

MČ Praha 10 má zavedenou celou řadu komunikačních kanálů, efektivní způsob komunikace je zakotven i v systému řízení kvality podle ISO 9001. Na úrovni samosprávy probíhají jednání Zastupitelstva městské části, jednání Rady městské části, porady vedení městské části, jednání výborů Zastupitelstva městské části, jednání komisí Rady městské části, videokonference. V rámci Úřadu se konají porady …

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí? Číst více »