2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?

Dle poskytnutých dat z IPR, který vycházel při výpočtech z dat ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální), tvoří z cca 48 % území MČ Prahy 10 zpevněné plochy (budovy, zastavěné plochy, nádvoří, komunikace). V roce 2016 to bylo 47,8 % a v roce 2020 48,1 %. Pokud se použijí data rozlohy budov z digitální technické mapy Prahy místo dat o budovách …

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)? Číst více »