Otázky štítky: Odpovědnost

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

V rámci ekologické odpovědnosti jsou v prostorách Úřadu MČ Praha 10 a v dalších objektech v majetku městské části přijímána následující opatření: v budovách úřadu je tříděn odpad vč. biodpadu, byl omezen tisk materiálů pro jednání zastupitelstva a rady, papírové produkty, u kterých je to možné, pořizuje úřad z recyklovaného papíru. nahrazují se postupně (při …

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky? Číst více »

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

MČ Praha 10 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, který je od roku 2021 naplňován ročními Akčními plány. Proces sestavování Akčního plnu 2021 byl ve spolupráci s odbory úřadu, radními a předsedy některých Komisí RMČ a Výborů ZMČ. Akční plán bude mít pro projekty stanovenou hodnotící škálu pro hodnocení …

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji? Číst více »