2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.

MČ Praha 10 nemá k dispozici data za oblast svého spravovaného území. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Praha má k dispozici údaje o kvalitě vod v jednotlivých tocích na území Prahy, z nichž jeden – Botič – prochází územím městské části. Do konce r. 2017 bylo na Botiči objeveno celkem 125 …

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo. Číst více »