3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy zabezpečuje Magistrát hl. m. Prahy. Součástí tohoto systému je i sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, a to formou bezplatného odběru ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, sběrnách nebezpečných odpadů hl. m. Prahy nebo při tzv. mobilním svozu nebezpečných odpadů na území jednotlivých městských částí. …

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení? Číst více »