Otázky štítky: Nakládání s komunálním odpadem

3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” má ve  strategickém cíli 3.2. “Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku” toto opatření: Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití. Omezování tvorby odpadu a jeho další zpracování je jedním ze zásadních témat ochrany a zachování zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Podporou bezobalového …

3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)? Číst více »

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

MČ Praha 10 vydala informační materiály, které jsou distribuovány veřejnosti přes informační kanceláře úřadu nebo akce městské části: Třídíme na Desítce – bulletin o odpovědném přístupu k domácím odpadům nejen na Desítce, Jak na podnikatelský odpad (nejen) v Praze 10, Bioodpad do lesa nepatří – Kam s bioodpadem v Praze 10, Mapa životního prostředí Prahy …

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů? Číst více »