Otázky štítky: Mimoškolní vzdělávání

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 v současnosti nezajišťuje systematickou přípravu vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje. V minulosti se například uskutečnilo jednorázové školení učitelů základních škol ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, z.s. na téma hospodaření s vodou. Téma vzdělávání, osvěty, proškolování pedagogů i žáků prolíná strategickými cíli dokumentu “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10“ STRATEGICKÝ CÍL …

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje? Číst více »

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?

Spokojenost se velmi různí dle lokality v rámci MČ Praha 10. Nejnižší spokojenost je v oblastech, kde chybí školky a školy, či kde jsou nedostatečné kapacity. Městská část tuto situaci aktuálně řeší výstavbou nových školek v daných lokalitách a využíváním všech volných míst na základních školách. Co se týká úrovně škol, je situace poměrně vyrovnaná. …

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi? Číst více »