8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?

Údržba vyjmenovaných prvků je řešena v rámci agendy více odborů. Zejména Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a Odboru kultury a projektů. V případě základního mobiliáře je zajišťována průběžná údržba i obnova (lavičky, koše, pítka, stojany na kola, informační tabule, kašny). U pomníků a pamětních desek se úpravy dělají dle aktuálního stavu. U laviček a …

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru? Číst více »